Circulaire wapens en munitie 2018

vrijdag, 24 augustus 2018 door

Per 15 juni 2018 is een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018 in werking getreden. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Daarnaast zijn een aantal voor de schietsport belangrijke wijzigingen: Voor het schieten met vrijgestelde

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is

Het Algemeen Bestuur heeft weer een aantal wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, vastgesteld. Het gaat dan om per 1 januari 2017 in werking getreden wijzigingen in deel I (Algemene Bepalingen), deel III (KKG), deel VII (Historische Wapens). Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in het SWR zoals dat tevens op de KNSA-website is gepubliceerd,

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. De aanleiding daarvoor is een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te verscherpen. Dat voorstel houdt, zo meldde de Commissie, verband met de toenemende criminaliteit en terroristische acties. Een voor de KNSA onbegrijpelijk

Circulaire wapens en munitie 2015/2

woensdag, 23 december 2015 door

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 24 november 2015 in de Staatscourant een gewijzigde Circulaire wapens en munitie gepubliceerd. Deze wordt aangeduid als CWM 2015/2. De publicatie is op 24 november; de inwerkingtreding is dus op 25 november 2015. Deze nieuwe Circulaire houdt verband met de aanwijzing door de Staatssecretaris van Veiligheid en

Leges wapenverloven verhoogd

zondag, 29 maart 2015 door

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling wapens en munitie noodzakelijk die

Erkenning voor los kruit vereist

zondag, 01 februari 2015 door

Erkenning voor los kruit vereist 20 januari 2015 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Eigenlijk bestond deze vergunningplicht

Wedstrijden, verplicht met ingang van 2015

zaterdag, 11 januari 2014 door

Elke verlofhouder is met ingang van 2015 verplicht om, per verlofjaar, minimaal aan 5 wedstrijden deel te nemen (voor leden die zijn opgenomen in 1 of meerdere ranking-overzicht(en) van de KNSA en aan de ranking-eis van minimaal 3 scores voor 1 discipline voldoen, geldt deze verplichting niet). Het Ministerie vond dat er toch een minimale

TOP