De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft een eigen domeinnaam laten registreren en een algemeen e-mailadres in het leven geroepen. Mocht je vragen hebben of informatie die nuttig is voor de Stichting, dan kun je hen bereiken middels het volgende e-mailadres:  info@sbsvdr.nl De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft ook een eigen website: http://www.sbsvdr.nl/

wij zoeken mensen die graag in het kader van de verenigingstaak “Verenigings Veiligheidsfunctionaris” (VVF) willen zijn en over het benodigde verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. De cursusdocumentatie is bijgewerkt en er is inmiddels ook een instructiefilm beschikbaar. Het doel is nu om in het vierde kwartaal van dit jaar de opleiding te organiseren, zodat vanaf 2017 de nieuwe

Kamervlag verplicht

dinsdag, 23 december 2014 door

Sinds vorig jaar is het gebruik van een veiligheidsvlag (kamervlag) of veiligheidsslint- of snoer voor zowel vuurwapens als luchtwapens verplicht. Hierbij de lezing van de KNSA omtrent het gebruik van de zogenaamde kamervlag. Met het plaatsen van een veiligheidsvlag in de kogelkamer vergewist de eigenaar/houder zich ervan dat er geen patroonin de kogelkamer aanwezig is

SV Driebergen is gecertificeerd

vrijdag, 05 december 2014 door

Onze vereniging is door de KNSA gecertificeerd met het K.N.S.A Basiscertificaat. De basiscertificering is door een Ministeriële Regeling als verplichting gesteld voor verenigingsverloven en privéverloven. Dat houdt kortweg in dat verenigingen die een aanvraag doen voor een verenigingsverlof ,gecertificeerd moeten zijn en dat individuen bij de aanvraag van een privéverlof lid moeten zijn van een

Vertrouwenspersonen

dinsdag, 02 december 2014 door

Leden van de vereniging kunnen op de vereniging geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als je met je problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

Back to Basics – Leve het Verenigen!

dinsdag, 15 april 2014 door

Leve het Verenigen!! De video waar we gisteren de ALV mee gestart zijn. Kijk de video nog een rustig na. Het voorbeeld betreft een voetbal vereniging, maar de besproken onderwerpen zijn 1 op 1 te vergelijken met onze vereniging.    

TOP